Werkzoekenden meer dan welkom in welzijnssectoren

Printervriendelijke versiePDF version

Het Vlaams Welzijnsverbond juicht toe dat VDAB een platform aanbiedt om tijdelijk werklozen, werkzoekenden en jobstudenten te verbinden aan vacatures in zorg en welzijn. Met name in de ondersteuning van mensen met een handicap, jeugdhulp en in de kinderopvang groeit het tekort. “Helpende handen zijn welkom om mensen de ondersteuning te bieden die ze nodig hebben”, zegt directeur Hendrik Delaruelle van het Vlaams Welzijnsverbond.

In de voorzieningen voor mensen met een handicap stellen we vast dat het soms moeilijk is om nog vervanging te vinden voor mensen die uitvallen, zowel in het eigen netwerk van voorzieningen als daarbuiten. En voor de nabije toekomst blijven we ook waakzaam voor de sector jeugdhulp. “Als we tijdelijk extra hulp kunnen inroepen, bijvoorbeeld voor logistieke taken, kunnen welzijnswerkers zich focussen op hun zorg voor de mensen in de voorziening. Dat dat kan met rechtszekerheid voor de mensen die inspringen en zonder al te veel administratieve rompslomp, is een zeer goede zaak.”

Niet alleen in de sector van personen met een handicap groeit het tekort. Ook in de kinderopvang stellen we steeds meer personeelsuitval vast. Aanvankelijk vooral in Brussel, maar nu laat het virus zich ook voelen in initiatieven in Vlaanderen. Vaak springen verantwoordelijken in gaan ze zelf kinderen begeleiden, maar als die ook ziek worden, vallen er gaten. Dan moeten initiatieven hun openingsuren aanpassen of, in het slechtste geval, de deuren sluiten. Dat laatste is gelukkig nog uitzonderlijk. Hendrik Delaruelle: “Wij doen een warme oproep om het aanbod van de VDAB ook open te stellen voor initiatieven uit de kinderopvang.”