Werkgelegenheid in welzijn stijgt sneller dan Vlaams gemiddelde

Printervriendelijke versiePDF version

 

De stijging van de werkgelegenheid in ondersteuning van mensen met een handicap, jeugdhulp en gezinszorg, kinderopvang en in de centra voor ambulante revalidatie ligt een stuk hoger dan het Vlaamse gemiddelde. Dat blijkt uit de jaarlijkse medewerkerskengetallen van het Vlaams Welzijnsverbond. Sinds 2015 kwamen er 1.800 jobs bij, een stijging met 7,5%, tegenover 4,9% voor de totale Vlaamse arbeidsmarkt. 18% van de werkenden is nu actief in de vier welzijnssectoren. “Daarmee zijn we niet alleen op sociaal vlak, maar ook op economisch vlak een sector die steeds belangrijker wordt voor Vlaanderen”, benadrukt directeur Hendrik Delaruelle van het Vlaams Welzijnsverbond. “Investeren in welzijn is investeren in duurzame werkgelegenheid en dat zijn investeringen die zichzelf terugverdienen. Wij garanderen essentiële maatschappelijke diensten. Daar zal niemand nog aan twijfelen na de coronacrisis, maar wij leveren ook een steeds grotere bijdrage aan de Vlaamse economie.”

De vervrouwelijking van de Vlaamse welzijnssectoren was al langer een feit, maar zet zich nu ook door bij de leidinggevenden. Waar 10 jaar geleden nog minder dan de helft van de leidinggevenden een vrouw was, is dat nu gestegen tot 60,4%.

Loyale medewerkers

Medewerkers tonen zich heel loyaal aan de sector en aan hun werkgever. Gemiddeld blijven ze 11,5 jaar bij dezelfde werkgever. Meer dan 1 op 5 werkt al 20 jaar of meer bij dezelfde organisatie.

De tewerkstelling van mensen met een migratieachtergrond (3%) en met een arbeidshandicap (0,7%) blijft achterop hinken, hoewel we wel een positieve trend zien in sommige deelsectoren. In de kinderopvang heeft 10% van de medewerkers een migratieachtergrond. Ook in de jeugdhulp zagen we een toename tot 5%, onder andere door de projecten voor niet-begeleide minderjarige nieuwkomers.

De medewerkerskengetallen zijn gebaseerd op een representatieve steekproef van ruim 200 voorzieningen uit de drie deelsectoren. Het Vlaams Welzijnsverbond verbindt 750 voorzieningen in de ondersteuning van personen met een handicap en ambulante revalidatie, jeugdhulp en gezinsondersteuning en kinderopvang.

Hier vindt u een volledig overzicht van de kengetallen.