Werk maken van goed bestuur... een tool.

Printervriendelijke versiePDF version

To be or not to be, een kwestie van goed bestuur
Een concreet hulpmiddel voor een nog beter bestuur

 

Professionalisme, leiderschap en bestuur zijn al lang geen taboeonderwerpen meer in de socialprofitsector. Toch kan de drempel om er binnen het bestuur van een organisatie over te praten nog tamelijk hoog liggen. En wie werk wil maken van ‘goed bestuur’, weet niet altijd hoe eraan te beginnen.

Het initiatief www.goedbestuur.be van de Koning Boudewijnstichting, in samenwerking met Verso en UNIPSO, wil een concreet, praktisch en kwaliteitsvol zelfevaluatie-instrument aanreiken voor de directie en de raad van bestuur van elke socialprofitonderneming. Nadat voldoende personen van de raad van bestuur en directie een vragenlijst ingevuld hebben, krijgt de organisatie een individueel rapport. Dit rapport, op maat van de organisatie, geeft de actuele stand van zaken weer binnen het bestuur en toont ook hoe de organisatie zich positioneert ten opzichte van de gehele socialprofitsector.

Het rapport biedt een kans om over het bestuur in de organisatie te reflecteren, het te bespreken, te evalueren en eventueel bij te sturen. Het is ook de ideale manier om je te benchmarken ten opzichte van andere organisaties.

De tool is volledig gratis en beschikbaar voor socialprofitondernemingen in heel België.