Webinar "Energierenovatie van openbare gebouwen in België: goede praktijken en inspirerende ideeën"

Printervriendelijke versiePDF version

Wij bezorgen u bij deze de uitnodiging voor het webinar dat Brupartners, de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, de CESE Wallonie en de SERV op 1 februari 2022 van 14 tot 16.30 uur organiseren over het thema "Energierenovatie van openbare gebouwen in België: goede praktijken en inspirerende ideeën" in de drie gewesten en op federaal niveau. Hieronder vindt u meer informatie.

Webinar georganiseerd door Brupartners, de CRB, de CESE Wallonie en de SERV

 

PROGRAMMA

14.00 - 14.10        Welkom en inleiding

14.10 - 14.35        Dhr. Frederik Hindryckx (CEO Vlaams Energiebedrijf - VEB)

Op weg naar een klimaatvriendelijk overheidspatrimonium

14.35 - 15.00        Mevr. Salma Lasri (Directrice Renowatt)

Het RenoWatt-programma voor energietransitie in het Waals gewest

15.00 - 15.25        Dhr. Wiebe VERHOEVEN (urban.brussels)

Alliantie « Rénolution », een strategie voor de renovatie van de Brusselse gebouwen

15.25 - 15.50        Dhr. Rémi Lepape (Regie der Gebouwen)

De strategie van de Regie der Gebouwen voor de energie-efficiëntie van federale openbare gebouwen

15.50 - 16.20        Vragen en antwoorden

16.20                   Slotwoord

 

Er wordt gezorgd voor simultaanvertaling in het Frans en het Nederlands.

Klik hier om u voor dit online-evenement in te schrijven

(De hyperlink om deel te nemen zal u vooraf worden toegestuurd)