Vlaams Instituut Mondgezondheid: focusgroep/focusgesprek in verband met mondzorg voor personen met beperkingen

Printervriendelijke versiePDF version

Geachte heer/mevrouw

Het Vlaams Instituut Mondgezondheid (Gezonde Mond) is een consortium van het Verbond der Vlaamse Tandartsen, de Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen, de Katholieke Universiteit Leuven en de Universiteit Gent. Het instituut werd in 2017 opgericht in het kader van een beheersovereenkomst met de Vlaamse overheid. Deze overeenkomst geeft het Vlaams Instituut Mondgezondheid de opdracht om voor de Vlaamse regering initiatieven rond preventieve mondzorg te nemen in Vlaanderen en in Brussel.

Op onze website www.gezondemond.be kunt u wetenschappelijk onderbouwde informatie, aanbevelingen en methodieken in verband met mondzorg vinden. We richten ons tot de algemene bevolking met focus op vier specifieke doelgroepen, namelijk:

  • - Jongeren
  • - Ouderen
  • - Personen in kansarmoede
  • - Personen met een beperking

Wij zijn ook beschikbaar voor adviesvragen in verband met mondgezondheid via info@gezondemond.be.

Om onze projecten in verband met mondzorg voor personen met beperkingen af te stemmen op de specifieke noden, zijn we bovendien op zoek naar verschillende stakeholders om deel te nemen aan een focusgroep of focusgesprek. We denken hierbij aan: expertisecentra, ondersteunende organisaties, patiëntenverenigingen, ouderverenigingen, zorgaanbieders (residentieel, ambulant en thuisbegeleiding) en cliënten. Dit (groeps)gesprek zal plaatsvinden vanaf oktober 2019, zal ongeveer 1,5 à 2 uur duren en proberen we op een voor u bereikbare locatie te organiseren. De bedoeling van dit gesprek is om vanuit verschillende stakeholders informatie in te winnen over hoe we de mondgezondheid van personen met een beperking in de toekomst kunnen verbeteren. Heeft u hiervoor interesse? Kent u iemand die ons daarbij graag wil helpen? Of wenst u meer informatie over wat dit precies inhoudt? Dan horen wij dit graag. U kan hiervoor contact opnemen met Inès Phlypo, wetenschappelijk medewerker, via ines.phlypo@gezondemond.be.