Uitnodiging SWVG-symposium 2020

Printervriendelijke versiePDF version

Geachte mevrouw,
Geachte heer,

 

Wij nodigen u graag uit op het SWVG-symposium Jeugdhulp in Vlaanderen: Op het kruispunt tussen onderzoek, praktijk en beleid.

Bijgevoegd vindt u meer informatie over het programma en het doelpubliek.

Wij hopen u te mogen verwelkomen op vrijdag 20 november 2020!

 

Prof. dr. Chantal Van Audenhove & Dr. Kathleen De Cuyper
Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (SWVG)

 

Mocht u nog verdere vragen hebben, dan kan u ons steeds contacteren op swvg2020@kuleuven.be