Uitnodiging focusgroep doelgroep 0-5j met zorgbehoefte/handicap

Printervriendelijke versiePDF version

Beste,  

 

Het VAPH en Opgroeien (Kind en Gezin) willen u graag uitnodigen voor een focusgroep rond de doelgroep 0 t.e.m. 5-jarigen met een zorgbehoefte/handicap. Hieronder vind u de informatie die ons in functie van deze focusgroep werd bezorgd:

Zoals u wellicht weet, wordt er in kader van de persoonsvolgende financiering voor minderjarigen met een handicap gewerkt aan een methodiek rond zorgzwaartebepaling. Het instrument waarmee we nu de testafnames gestart zijn is voor de doelgroep 6 t.e.m. 18-jarigen. Voor jongere kinderen is er echter ook een methodiek nodig.   

Vanuit Opgroeien (Kind en Gezin) en VAPH willen we voor de doelgroep 0 t.e.m. 5 jaar komen tot een afstemming tussen de zorgtoeslag specifieke ondersteuningsbehoefte en de methodiek voor zorgzwaartebepaling voor PVF minderjarigen. In een eerste fase willen we een verkenning doen van de bestaande instrumenten of methodes gericht op jonge kinderen. We hopen dat u hiervoor tijd  wil vrijmaken. Met jullie kennis en expertise hopen we ook voor de doelgroep  0 t.e.m. 5-jarigen een gepaste en afgestemde manier van zorgzwaartebepaling te ontwikkelen. 

Concreet denken we aan 2 bijeenkomsten van deze focusgroep, 1 in maart en 1 in april. Indien u hieraan wil meewerken, gelieve dan deze doodle (https://doodle.com/poll/wvspddcdrhgq6ytk) in te vullen tegen 7 februari

Een voorbereidend document voor de eerste focusgroep wordt u bezorgd tegen half februari. 

Deze focusgroep is een intersectoraal initiatief vanuit VAPH en Opgroeien. Voor eventuele vragen kunt u terecht bij Dries Bleys (VAPH - dries.bleys@vaph.be) en Charlotte Reilhof (Opgroeien – charlotte.reilhof@kindengezin.be / 0474/72.50.88). 

 

Vriendelijke groeten, 

 

Muriel Vermarien - Katleen Govaert - Charlotte Reilhof - Dries Bleys

Geïntegreerd gezinsbeleid - Groeipakket

Agentschap Opgroeien

www.opgroeien.be

Kind & Gezin, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel