UITNODIGING — Out of the box @ inclusie op 17 maart 2016

Printervriendelijke versiePDF version

Ben je op zoek naar praktische reflectietools die concrete handvaten aanreiken om inclusie te realiseren? Ondersteun je kinderen of volwassenen met een beperking en probeer je in kaart te brengen hoe je volwaardige inclusie in de praktijk kan brengen? Wil je weten wat inclusief ondersteunen betekent voor de competenties van huidige en toekomstige begeleiders-coaches? Ben je op zoek naar inspiratie en goede praktijkvoorbeelden uit andere organisaties?

Je krijgt ruimschoots de mogelijkheid om deze tools te leren kennen en gebruiken. Ze helpen je kritisch nadenken over hoe je inclusie realiseert in het leven van je cliënten. Daarnaast geven deze tools je een leidraad voor het opsporen van factoren die inclusie bevorderend werken. Deze factoren situeren zich op het niveau van zowel cliënt, netwerk, medewerkers, organisatie als de ruimere context. In de voormiddag staan we tevens stil bij hoe inclusie een onmiskenbare component is van het concept Quality of Life. Dit breder kader reikt een kapstok aan om mensen met een beperking een kwalitatieve ondersteuning aan te bieden. In de namiddag krijg je aan de hand van verschillende workshops een inkijk in inspirerende praktijken om inclusie te realiseren.

De inclusietoetsen werden ontwikkeld op initiatief van de commissie Inclusie (Vlaams Welzijnsverbond) en werden wetenschappelijk onderbouwd door Prof. Dr. Bea Maes (KULeuven) en Prof. dr. Claudia Claes (E-QUAL, HoGent). Proefafnames door leden van de commissie inclusie bij een relevante steekproef, zorgden voor een gedegen praktijkevaluatie.

De studiedag richt zich tot diegenen die (in)direct instaan voor de zorg en ondersteuning van kinderen, jongeren en/of volwassenen met een beperking, zoals begeleiders-coaches in woon- en dagondersteuning, contextbegleiders, leidinggevenden,…

Vooraf zonder enige aankoopverplichting preregistreren kan op de website. Wanneer de ticketverkoop start en er meer informatie beschikbaar is, geven we jou als eerste een seintje. Out of the box @ inclusie is een initiatief van de commissie Inclusie van het Vlaams Welzijnsverbond en van het expertisecentrum Quality of Life (E-QUAL) verbonden aan de Hogeschool Gent (HoGent).