Tweede Infosessie: E-facturatie verplicht voor de welzijnssector – 13 december 2018

Printervriendelijke versiePDF version

Door de omzetting van een Europese richtlijn inzake elektronische facturering (of e-invoicing) naar federale wetgeving zullen ook welzijnsvoorzieningen, die onder het toepassingsgebied van de wetgeving overheidsopdrachten vallen, tegen 1 april 2019 klaar moeten zijn om e-facturen van hun leveranciers te ontvangen en verwerken.

E-facturatie is meer dan enkel een IT-aangelegenheid. De digitalisering van het facturatieproces heeft ook een impact op de financiële diensten en processen. Indien uw interne facturatieprocessen nog (deels) manueel verlopen, dient u zich te reorganiseren zodat u e-facturen digitaal ontvangt én verwerkt. Bij volwaardige elektronische facturatie gaat het immers niet om het verzenden van een PDF via mail, maar wel over het uitwisselen van XML berichten tussen de financiële systemen van de verzender en de ontvanger, zonder manuele handelingen.

Om de voorzieningen in de welzijnssector verder te informeren over deze regelgeving en hoe u zich hierop kan voorbereiden organiseert de Vlaamse overheid (cel e-invoicing en e-procurement) infosessies. De eerste infosessie op donderdag 6 december was snel volzet en daarom wordt een tweede infosessie ingepland op donderdag 13 december van 10 tot 12 uur in Graaf de Ferraris gebouw, Koning Albert II-laan 20, 1000 Brussel, lokaal 01.G.20.

Het programma voor deze infosessie ziet er als volgt uit:

 1. Elektronische facturatie anno 2018:
  1. Voordelen en belang van e-facturatie
  2. Wat is een e-factuur?
 2. De Europese e-invoicing richtlijn
  1. De Belgische wetgeving
  2. Het Vlaamse e-facturatie-beleid
 3. PEPPOL, de slimste manier van e-factureren
  PAUZE
 4. Aan de slag als publieke organisatie
 5. Aan de slag als leverancier
 6. Discussie en vragen

Inschrijven voor deze infosessie kunt u via e.procurement@vlaanderen.be met vermelding van uw naam, functie en organisatie. Maximaal 2 deelnemers per organisatie.