Test het register vrijheidsbeperkende maatregelen met jouw voorziening

Printervriendelijke versiePDF version

Geachte,

In het kader van het VIA-5 project ‘Omgaan met agressie’ dat gefinancierd wordt door de Vlaamse Overheid kreeg ICOBA de opdracht om een intersectorale en minimale gegevensset te ontwikkelen voor de toepassing van afzondering en mechanische, fysieke en medicamenteuze fixatie.

De eerste versie van deze gegevensset is in 2019 uitgetest in de brede jeugdhulpverlening (waaronder voorzieningen VAPH minderjarigen). ICOBA gaat in het voorjaar van 2020 over tot een tweede testronde in een beperkt aantal afdelingen in:

  • voorzieningen met een volwassenwerking uit de residentiële geestelijke gezondheidszorg
  • vergunde zorgaanbieders die ondersteuning bieden aan meerderjarige personen met een handicap.

ICOBA zoekt voorzieningen en afdelingen om de tweede versie van dit register uit te testen.

Meer informatie vind je op deze link

Je kan je met jouw voorziening kandidaat stellen tot 31 december 2019 op deze link

met vriendelijke groeten,

 

Namens Eddy Van den hove
stafmedewerker jeugdhulp en gezinsondersteuning