Terugblik Feestzitting 19 mei 2015

Printervriendelijke versiePDF version

Met een oproep tot ‘engagement voor een warme samenleving’ namen we op 19 mei 2015 afscheid van Frank Cuyt als algemeen directeur van het Vlaams Welzijnsverbond. Zijn ‘welzijnsgedreven’ engagement werd sterk gewaardeerd, getuige daarvan de talrijke aanwezigen uit de politieke wereld, de diverse middenveldorganisaties, de vakbonden, gebruikersorganisaties, de leden…
15 jaar lang gaf hij mee concrete invulling aan de kerndoelstelling van het Verbond nl. werken aan het welzijn van mensen. Ook de meest kwestbare mens heeft recht op een waardig leven en moet daartoe zorgzaam ondersteund worden vanuit een waardengericht kader. Zijn vier uitdagingen voor de toekomst zijn: innovatie, inclusie, integrale zorg en interculturalisering.
Tot op heden bestaat er in Vlaanderen een goed ontwikkelde solidariteit, die zich structureel vertaalt in een goed uitgebouwde sociale zekerheid en herverdeling via progressieve belastingen en collectieve voorzieningen. Die solidariteit komt meer en meer onder druk te staan. Willen we vermijden dat ‘een warme samenleving’ een loze slogan wordt, dan zal elke burger naar draagkracht en vermogen zijn bijdrage moeten leveren. Dat bewustzijn moet gecultiveerd worden. Als Vlaams Welzijnsverbond vragen wij een hogere én inkomensgerelateerde zorgverzekering en rechtvaardige geïnde belastingen op inkomen en vermogen. Zie persbericht

Sfeerbeelden van de namiddag kan u terugvinden via deze link.

Voor het afscheid van Frank Cuyt werden enkele interviews gedaan. U kan ze via volgende linken bekijken: