SWVG-vragenlijst over de betaalbaarheid van woon- en leefkosten

Printervriendelijke versiePDF version

SWVG-vragenlijst over de betaalbaarheid van woon- en leefkosten

In de eerste week van november 2021 wordt door het SWVG en het VAPH een vragenlijst verspreid bij 2000 personen met een handicap die gebruik maken van dag- en of woonondersteuning bij een vergunde zorgaanbieder. De uitnodigingsbrief valt bij de geselecteerde personen in de brievenbus.

Deze vragenlijst gaat over de woon- en leefkosten die worden aangerekend bij vergunde zorgaanbieders. De onderzoekers onderzoeken vanuit het perspectief van de persoon met een handicap de betaalbaarheid van de woon- en leefkosten.

Rol van de vergunde zorgaanbieder

De vragenlijst werd opgesteld vanuit het perspectief van de persoon met een handicap. Een persoon uit zijn/ haar netwerk kan de persoon met een handicap helpen met de vragenlijst in te vullen of de vragenlijst in de plaats van de persoon met een handicap invullen.

Wij informeren de vergunde zorgaanbieders graag over dit onderzoek omdat zij mogelijks hier vragen over krijgen van zowel de persoon met een handicap als van zijn of haar netwerk. Daarnaast kan de vergunde zorgaanbieder ook zelf, in een laatste instantie, de vragenlijst samen met de geselecteerde persoon met een handicap invullen.

Hoe kan de persoon met een handicap deelnemen?

Als de persoon met een handicap een uitnodigingsbrief van het SWVG en het VAPH in de brievenbus krijgt, kan hij/ zij deelnemen aan de studie! Op deze brief staat zowel een link als een QR-code. Door een van beide op te zoeken, opent hij of zij de vragenlijst. Na het invullen van een wachtwoord en een persoonlijke code dat u terugvindt in diezelfde brief start de vragenlijst.

Wat is het doel van dit onderzoek?

Het doel van dit onderzoek is om de betaalbaarheid van de woon- en leefkosten te onderzoeken. Het onderzoek is gevraagd door Wouter Beke, Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en het VAPH. De onderzoeksresultaten kunnen leiden tot belangrijke beleidsaanbevelingen en -aanpassingen.

In 2020 is het onderzoeksteam gestart met het onderzoeken van de woon- en leefkosten bij de vergunde zorgaanbieders. Dit onderzoek is afgerond. De  onderzoeksresultaten en de samenvatting van deze eerste studie leest u via: https://steunpuntwvg.be/onderzoeksprogramma/EF67-woon-en-leefkosten. Voor de nieuwe studie waarvoor nu een vragenlijst naar de personen met een handicap wordt verstuurd, wordt een tweede rapport geschreven. Dit verschijnt in het voorjaar van 2022.

Hoe worden de respondenten geselecteerd?

Aan de hand van een representatieve steekproef werden 2000 personen met een handicap die gebruik maken van de diensten van een zorgaanbieder geselecteerd. De onderzoekers trachten op deze manier betrouwbare uitspraken te doen over de totale groep van mensen die woon- en leefkosten betalen bij een vergunde zorgaanbieder.

Het onderzoeksteam zal de antwoorden vertrouwelijk behandelen. Dat betekent dat de verwerking van de gegevens volledig anoniem verloopt. De gegevens worden niet gedeeld met het VAPH of de vergunde zorgaanbieder die de persoon met een handicap ondersteunt.

Hoe is de vragenlijst samengesteld?

De onderzoekers trachtten een vragenlijst te maken met behulp van het VAPH, het kabinet van minister Beke, koepelorganisaties en met bijstands- en gebruikersorganisaties.

Daarnaast is de vragenlijst ook uitgetest bij voorzitters en leden van collectief overlegorganen.

Heeft u nog vragen?

Indien u vragen heeft over deze studie, dan kan u terecht bij de onderzoekster. Haar contactgegevens zijn: laura.polfliet@kuleuven.be en +32 16 32 79 01.

Namens 
Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid & Gezin 
VAPH - Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap