Steunpunt Wonen start bevraging over de woonsituatie van personen met een beperking met een persoonsvolgend budget

Printervriendelijke versiePDF version

De Vlaamse overheid wenst bij te dragen tot goed en betaalbaar wonen voor iedereen, en in het bijzonder voor personen met een beperking. Maar om goed beleid te kunnen voeren, is het belangrijk te weten hoe mensen wonen en wat hun woonproblemen zijn.

In het kader van het onderzoek omtrent ‘wonen in de context van persoonsvolgende financiering’ wordt een bevraging georganiseerd door het Steunpunt Wonen in opdracht van de Vlaamse minister voor wonen. Met deze vragenlijst willen de onderzoekers de mening kennen van personen met een persoonsvolgend budget over hun woonsituatie.

Personen die een persoonsvolgend budget ontvangen van het VAPH en van wie het VAPH een mailadres heeft, krijgen deze uitnodiging per mail. De anderen kunnen de vragenlijst invullen door op onderstaande link te klikken. Het is vanzelfsprekend de bedoeling de vragenlijst slechts één keer in te vullen.

Indien de persoon met een persoonsvolgend budget de vragenlijst niet zelf kan beantwoorden kan iemand uit de directe omgeving (familie, vrienden, begeleider, …) de vragenlijst invullen. We vragen in dit geval wel om de persoon met een beperking zoveel mogelijk daarbij te betrekken en zover het kan samen de vragenlijst in te vullen.

U kunt de vragenlijst starten door op volgende link te klikken:

https://hiva.kuleuven.be/lime/woonsituatie

Als de link niet werkt, kopieer dan de volledige link in de adresbalk van uw browser

Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers van HIVA - KU Leuven. Voor meer informatie:  wouter.schepers@kuleuven.be

Door Corona is dit onderzoek nog niet afgerond.