Sociaal Net vernieuwt dagelijks

Printervriendelijke versiePDF version

Met Sociaal.Net mikten we op 200 publicaties per jaar. Een streefdoel dat we vlot halen. We overlopen de rubrieken en zetten telkens één recent verschenen bijdrage in de kijker.

 

Analyse XL

Het zorglandschap wordt grondig hertekend. Cliënten bepalen mee welke steun of begeleiding ze nodig hebben. Dat plaatst organisaties in een andere positie. Kiezen voor een open en gelijkwaardige communicatie is de boodschap. Dat zegt communicatiedeskundige Filip Decruynaere in zijn bijdrage “Vraaggestuurde zorg komt eraan. Communicatie is de sleutel.”

 

Opinie

CAW Antwerpen werd hard getroffen door de vermarkting. Men moest 30 medewerkers in opzeg zetten, en inloopcentrum De Vaart dreigt in handen te komen van een multinational. Maar CAW Antwerpen laat zich niet verlammen, zo stelt men in een opiniebijdrage met als titel: “Vermarkting van het sociaal domein. CAW Antwerpen kiest offensieve strategie.” Vermarkting van het sociaal domein is voor het CAW Antwerpen een gegeven én een uitdaging.

 

Interview

Peggy Stevenheydens werkt al 26 jaar bij de Antwerpse dienst Mobilant. Ze doet er ambulante begeleidingen, maar werkt ook rond opvoedingsondersteuning voor ouders met een beperking. In een interview stelt ze: “De groep ouders met een beperking groeit.” Daarbij schetst ze hoe Mobilant hen ondersteunt bij de opvoeding van hun kinderen.

 

Column

Brussels jeugdwerker Lies Verhoeven stelt in haar jongste column dat ze niet werkt met probleemjongeren, maar met jongeren die problemen hebben. We weten allemaal dat dit méér is dan een woordspeling. Lees dus: “De mythe van probleemjongeren. Zuchten, incasseren, analyseren en bijsturen.”

 

Boek

Sociaal.Net publiceert meer dan één boekbespreking per week. Zo was er onder meer een bespreking door Gerard Gielen over het boek “Seksueel grensoverschrijdend gedrag in de zorg” van Ellen Van Houdenhove, Jan Van Velthoven en Els Messelis, een uitgave van Politeia. Op deze manier blijft u op de hoogte van interessante vakliteratuur.

 

En dan is er natuurlijk nog de Agenda, waar u een staalkaart vindt van mogelijke studiedagen, workshops, bijscholingen of cursussen.

 

Info: Fons Geerts, tel. 02 507 01 29