Schrijf je in voor de online Inclusiebeurs op 6 oktober 2021

Printervriendelijke versiePDF version

Tijdens de digitale inclusiebeurs op woensdag 6 oktober 2021 maak je kennis met een breed aanbod aan inclusieve praktijken in Vlaanderen en Brussel. Je ziet, hoort en beleeft er inclusie in al zijn vormen aan de hand van infosessies, workshops en impressies die inclusie in de kijker zetten.

Inclusie gaat over inzetten op het verbinden van mensen, over deelnemen, erbij horen en gemist worden. Personen met ondersteuningsnoden leven samen met de mensen rondom hen: familieleden, buren, vrienden, professionals … Dat is het centrale thema van deze inclusiebeurs. 

Voor wie?

De beurs is toegankelijk voor iedereen, met en zonder beperking, die zich wil laten onderdompelen in verhalen, beelden en getuigenissen over inclusie. Ook professionals uit diverse sectoren (o.a. kinderopvang, onderwijs, jeugdwerk, bedrijfsleven, begeleid wonen, werken,…) vinden er interessante informatie.

Kostprijs

Deelname is gratis. Inschrijven voor de sessies van jouw keuze is noodzakelijk. Bij je inschrijving kan je vermelden welke ondersteuning je wenst of kan geven.

Programma

Gedurende de dag vinden er meerdere sessies tegelijk plaats. Je bent vrij om deel te nemen aan één of meerdere sessies uit de vijf voorgestelde tijdsblokken. Het programma bestaat uit infosessies, workshops en impressies:

  • In een infosessie geeft de spreker op interactieve wijze uitgebreide informatie over een bepaald onderwerp. 
  • In een workshop wordt er nog meer actief samen aan de slag gegaan. De workshops zijn echte doe-sessies.  
  • Tijdens de impressies geven één of meer sprekers een korte inkijk in hun concrete praktijk, gevolgd door een gezamenlijk gesprek aan de hand van vragen uit het publiek.

Snuister door het programma, onderverdeeld in vijf thematische onderdelen: Samen inclusie realiseren, samen leven en wonen, samen leren en groeien, samen werken en samen ontspannen, kunst maken en betekenis creëren.

Inschrijven

Schrijf je in voor de Inclusiebeurs.

Bekijk hier de trailer.

Meer informatie

Deze beurs wordt georganiseerd door het Vlaams Welzijnsverbond en HOGENT.