Save the date: Ledenforum en Sectorale ledenverg. Vlaams Welzijnsverbond op 23 januari 2017

Printervriendelijke versiePDF version

Op 23 januari 2017 organiseert het Vlaams Welzijnsverbond haar eerste ledenforum. Zoals dat wordt voorzien binnen onze nieuwe beheerstructuur, biedt dit forum alle leden ruim de gelegenheid tot reflectie, uitwisseling en overleg.

In de voormiddag wordt het jaaractieplan 2017 toegelicht en verzamelen we input voor de actualisering van het waardenkader en de uitwerking van een nieuwe missie en visie voor het Vlaams Welzijnsverbond.

In de namiddag is er ruimte voor de sectorale ledenvergaderingen. Binnen de sector Kinderopvang staat de Conferentie van het jonge kind hoog op de agenda. De sector Jeugdhulp werkt vooral rond de thema's zorgtekort en voortgezette hulpverlening. In de sector Ondersteuning personen met een handicap ligt de focus op actuele thema's zoals de berekening van woon- en leefkosten en het zorgaanbod.

Het ledenforum heeft plaats in ALM in Antwerpen van 9u30 tot 16u30.

Zet deze datum alvast in uw agenda, meer informatie volgt later.