Save the date 26 OKTOBER - HERHALING studiedag verpleegkundige handelingen

Printervriendelijke versiePDF version

SAVE THE DATE – 26 oktober 2018 – Studie- en inspiratiedag “Gezondheidszorg door de Welzijnsbril” – ALM – Antwerpen

In het voorjaar organiseerden we een studiedag rond hetzelfde thema. De interesse was echter zo groot dat we dezelfde studiedag opnieuw organiseren.

Geven (kind)begeleiders/opvoeders regelmatig medicatie aan kinderen, jongeren en volwassenen die door u opgevangen of ondersteund worden? Worden er specifiek technisch-verpleegkundige handelingen uitgevoerd door (kind)begeleiders/opvoeders? Dan is deze studie- en inspiratiedag een must!

Het verstrekken van gezondheidszorg door niet gezondheidszorgbeoefenaars is in principe niet toegelaten. Het is dus belangrijk dat elke voorziening hiermee zeer zorgvuldig omgaat. We adviseerden u al hierrond een kader te ontwikkelen.

Op onze studie- en inspiratiedag bieden we u een overzicht van de wetgeving. Het nieuwe protocolakkoord dat in december werd afgesloten, lichten we uitgebreid toe. We leggen ons advies rond het omgaan met verpleegkundige handelingen uitgevoerd door (kind)begeleiders/opvoeders uit.

In de workshops gaan we dieper in op verschillende aspecten van dit kader: hoe ontwikkel je als voorziening zo’n kader? Hoe ga je om met aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid? Hoe zorg je voor vorming, opleiding van (kind)begeleiders/opvoeders? Hoe ga je om met medicatie? In elke workshop vertellen voorzieningen uit de kinderopvang, de jeugdhulp en de sector personen met een handicap hoe zij werken. Na de toelichting is er ruim tijd voor gesprek. Het is de bedoeling elkaar te inspireren.

Dit is een unieke kans om u te verdiepen in deze materie! Hou deze dag alvast vrij.

De studiedag is bedoeld voor directies/verantwoordelijken, artsen en verpleegkundigen.

U ontvangt nog een uitnodiging voor de studiedag in de loop van september. U kan nu NOG NIET inschrijven.