Samen voor een betere interne en externe communicatie

Printervriendelijke versiePDF version

Veel welzijnsorganisaties doen inspanningen voor een meer professionele interne en externe communicatie.
De verwachtingen op dat gebied liggen almaar hoger. Niet alleen onze cliënten en hun familie verwachten efficiënte en transparante communicatie, maar ook de overheden, de organisaties waarmee we samenwerken, de scholen, de pers en de media, onze eigen medewerkers.
Die nood aan professionele communicatie zal alleen maar toenemen. Denk aan de communicatie over de kwaliteit van onze dienstverlening, aan de knelpuntberoepen, aan fondsenwerving, aan de persoonsvolgende financiering in de gehandicaptenzorg …
Om de communicatie van de welzijnsorganisaties te versterken werkt het Vlaams Welzijnsverbond mee aan een ambitieus boek van Zorgcommunicatie.be dat in april 2016 zal verschijnen bij uitgeverij Acco. Hiervoor zijn we in alle sectoren op zoek naar goede praktijkvoorbeelden op het gebied van interne en externe communicatie.
Is jullie organisatie sterk in interne communicatie? Hebben jullie een communicatiestrategie? Een uitstekend (personeels)magazine? Een efficiënte website? Een mooie preventie- of beeldvormingscampagne? Scoren jullie sterk op het vlak van fundraising? Actief op sociale media? Ervaring met crisiscommunicatie? Goede resultaten met initiatieven van overleg of participatie? …

Zowel praktijkvoorbeelden van grote als van kleine organisaties zijn van harte welkom.

Stuur een e-mail voor 15 augustus naar Filip Decruynaere (filip@zorgcommunicatie.be).

Hij neemt dan spoedig contact. En misschien wordt jullie verhaal wel opgenomen in het boek over zorgcommunicatie.