Roadshow Flanders' Care

Printervriendelijke versiePDF version

Flanders' Care (www.flanderscare.be) heroriënteert zich naar de nieuwe Vlaamse bevoegdheden en de nieuwe politieke constellatie. Om het werkveld bij deze oefening te betrekken, organiseert het Agentschap Ondernemen van de Vlaamse overheid in mei en juni 2015 een "Roadshow Flanders' Care" (werktitel).

In de prkatijk worden acht bijeenkomsten (telkens van 15.30 tot 20.00 uur) gepland op acht verschillende plaatsen in Vlaanderen. Telkens worden er vijftien à achttien personen uitgenodigd om mee te denken over de gewenste aanpak van Flanders' Care vanuit de overheid over de verwachte samenwerkingsmodellen tussen de stakeholders onderling (zorgactoren, ondernemers, kennisinstellingen, overheid), over nieuwe business-modellen, ...

Voor deelname is geen voorkennis over Flanders' Care vereist. Er worden geen bijkomende leesverplichtingen en ook geen bijkomende taken opgelegd.

Men vraagt aan het Vlaams Welzijnsverbond deelnemers voor deze bijeenkomsten. Andere stakeholders worden geselecteerd uit de andere sectoren van de gezondheidssector, de ondernemerswereld en de kennisinstellingen.

Datum en plaats van de bijeenkomsten:

  • 21 mei in Gent
  • 27 mei in Antwerpen
  • 8 juni in Hasselt
  • 11 juni in Brussel
  • 17 juni in Aalst
  • 22 juni in Oostende
  • 23 juni in Geel
  • 30 juni in Roeselare

Bij interesse gelieve te melden via kristof.diddens@vlaamswelzijnsverbond.be vóór 14 mei 2015
Wij hopen u met deze informatie van dienst te zijn geweest.

Met vriendelijke groeten

 

Kristof Diddens
office manager
Hendrik Delaruelle
algemeen directeur