Projectoproep RENOLAB voor renovatieprojecten in de tertiaire sector

Printervriendelijke versiePDF version

Het startschot is gegeven voor RENOLAB, de projectoproep die wil bijdragen tot de grootschalige inzet van innovatieve oplossingen voor de duurzame en circulaire renovatie van de Brusselse gebouwen.
Dit initiatief, gelanceerd in september 2021 door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, kadert in de renovatiestrategie RENOLUTION, die tot doel heeft de klimaatuitdaging aan te gaan en tegelijk het leefcomfort van de Brusselaars te verbeteren.

Doelstelling : De tertiaire sector moet streven naar energieneutrale gebouwen tegen 2050. Openbare gebouwen, zoals kantoren, sportcentra, scholen en kinderdagverblijven, zullen zelfs het goede voorbeeld moeten geven door vóór 2040 koolstofneutraal te zijn.

RENOLAB omvat twee afzonderlijke luiken :

  1. RENOLAB.ID steunt ideeën, (lopende of te ontwikkelen) projecten, instrumenten en mechanismen (financieel, sociaal, economisch, technisch enz.) die het mogelijk maken de obstakels voor renovatie weg te nemen. Dit aanbod aan begeleidingen en subsidies richt zich tot elke zelfstandige of structuur (van de kleinste tot de grootste) waarvan het idee of het project de doelstelling van RENOLAB.ID weerspiegelt : zelfstandigen, gemeenten, verenigingen, kmo’s, algemene ondernemingen, opleidingscentra enz.
  2. RENOLAB.B biedt ondersteuning bij circulaire en duurzame renovatieprojecten van bestaande gebouwen (het kan zowel gaan om tertiaire als residentiële gebouwen, van alle types en voor alle doeleinden), zowel in de ontwerp- als in de uitvoeringsfase, en richt zich tot ontwerpers, renovatiebedrijven en alle soorten bouwheren. 

Vanaf wanneer ?

De officiële opening van de RENOLAB-oproep tot het indienen van projecten is gepland op 29 september 2021. Vanaf dat moment kunt u uw aanvragen indienen.

Hoe een dossier indienen ?

Heeft u een idee of een project, klein of groot, om de obstakels voor renovatie weg te nemen ? Ga aan de slag en neem nu contact met ons op via RENOLAB.ID@leefmilieu.brussels of RENOLAB.B@leefmilieu.brussels, afhankelijk van het project. De officiële openstelling van de projectoproep is gepland op 29 september 2021, maar u hoeft niet te wachten om uw idee te delen.