Over het muurtje kijken: infomoment PVF voor sociale diensten OCMW & vergunde zorgaanbieders VAPH

Printervriendelijke versiePDF version

Sinds 2017 is de financiering in de sector voor personen met een handicap drastisch gewijzigd. De persoonsvolgende financiering ging van start. Hierdoor kregen de cliënten de regie over hun eigen ondersteuningsbudget. Dat is een grote verandering, die ook een aantal uitdagingen met zich meebrengt voor de sociale diensten van de OCMW's.

 

Tijdens deze namiddag informeren we u over het kader van de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap. Voor VAPH-vergunde zorgaanbieders belichten we de werking van de sociale dienst van het OCMW. Daarna zoomen we in op het kruispunt tussen beiden. Wat betekent de persoonsvolgende financiering voor de sociale dienst van het OCMW? Waarvoor kunnen personen met een handicap terecht bij het OCMW?

 

We organiseren in elke provincie één infomoment. Voor een gedetailleerd programma, meer praktische informatie en inschrijvingen klikt u op de locatie van uw keuze:

 

Gent: Donderdag 3 mei 2018, van 14.00 uur tot 16.00 uur

Antwerpen: Dinsdag 22 mei 2018, van 14.00 uur tot 16.00 uur

Kortrijk: Vrijdag 1 juni 2018, van 14.00 uur tot 16.00 uur

Leuven: Woensdag 20 juni 2018, van 14.00 uur tot 16.00 uur

Hasselt: Donderdag 21  juni 2018, van 14.00 uur tot 16.00 uur

 

Wij hopen u daar te ontmoeten!

Info inhoudelijk

Voor VVSG: Rika Verpoorten (rika.verpoorten@vvsg.be)

Voor Vlaams Welzijnsverbond: Evelien Devriese (evelien.devriese@vlaamswelzijnsverbond.be)

Voor Som vzw: Elke Vande Velde (elke.vandevelde@som.be)

Info praktisch

Cindy De Sutter, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen
cindy.desutter@vvsg.be, 02 211 55 60

Organisatie

Deze infosessie is een initiatief van VVSG vzw, het Vlaams Welzijnsverbond en Som vzw