Open commissies Preventieve Gezinsondersteuning op 4/10 en 27/11

Printervriendelijke versiePDF version

Vanuit de commissie Preventieve Gezinsondersteuning (PGO) maken wij een profileringsoefening waarin we nadenken over de rol en positie van PGO in de nieuwe toekomstige jeugdhulp. Met oog op een visieontwikkeling organiseren we twee inspiratiemomenten, waarop een spreker ons te woord zal staan rond dit thema. Wij stellen onze commissie PGO graag open op deze twee momenten, om samen intersectoraal na te denken over de rol van preventie. 

Donderdag 4 oktober: toelichting Anne Vanden berge (Kind en Gezin)

Het nieuwe agentschap voor kinderen, jongeren en hun gezinnen, aangekondigd door de minister in april, bestaat uit een fusie van Kind en Gezin, Jongerenwelzijn en de minderjarigen van het VAPH. Ook de preventieve gezinsondersteuning krijgt hierin een plaats. Wij vroegen Anne Vanden berge, Afdelingshoofd PGO bij Kind en Gezin, om hun visie op de positie van de preventieve gezinsondersteuning in dit nieuwe agentschap te komen toelichten.

Dinsdag 27 november: toelichting door Johan Deklerck

Johan Deklerck is doctor in de criminologische wetenschappen en verbonden aan het Leuvens Instituut voor Criminologie en de K.U.Leuven. Hij bouwde een expertise op rond fundamentele criminologische theorievorming, preventie en veiligheid, jeugddelinquentie, restorative justice, bemiddeling, herstel na ernstige misdrijven en probleemgedrag en onderwijs. Daarnaast is hij verbonden aan de Master Européen en Médiation, Institut Universitaire. Hij is auteur van de preventiepiramide.

Ook aan de heer Deklerck vroegen we om, vanuit zijn academische kennis maar toegepast op het werkveld, met ons na te denken over preventie in kader van de jeugdhulp.

 

De open commissies zullen op beide data plaatsvinden in de namiddag, vermoedelijk tussen 14u00 en 17u00. Na de uiteenzetting van de sprekers, wordt een rond tafel gesprek georganiseerd. De input die hieruit komt, wordt meegenomen door de commissie PGO in hun verdere profileringsoefening en visieontwikkeling.

 

Om zicht te krijgen op het aantal geïnteresseerden, vragen we u om in te schrijven voor deze open commissies. Op basis hiervan wordt later de locatie en het definitieve tijdstip meegedeeld aan de deelnemers.

U kan inschrijven voor één van de twee of beide momenten tot 7 september 2018.

 

Vanuit de commissie Preventieve Gezinsondersteuning hopen wij alvast u veeltallig te mogen verwelkomen!