Op zoek naar extra handen? Een overzicht van de mogelijkheden

Printervriendelijke versiePDF version

Steeds meer voorzieningen en organisaties zijn op zoek naar extra handen, door ziekte en qurantainemaatregelen én door de toenemende noden als gevolg van het coronavirus. Ondertussen zijn er verschillende kanalen om extra hulp en ondersteuning in te roepen. Een overzicht.

Het kaderakkoord dat werkgevers in de non-profit sloten met de vakbonden biedt de mogelijkheid om op een eenvoudige manier en zonder veel administratieve rompslomp onderling personeel uit te wisselen. Hier vind je meer infoDe tekst van het eigenlijke akkoord kun je hier raadplegenDe modelovereenkomst kun je hier downloaden.

Via het Covid-19-team in de zorgraad van je eerstelijnszone kun je vragen indienen naar extra werkkrachten. Zij kunnen dan op provinciaal niveau nagaan of er in andere organisaties overcapaciteit is die eventueel in jouw organisatie kan ingezet worden.

Vraag om mantelzorgers met de juiste opleiding en/of professionele achtergrond of ze bepaalde taken kunnen opnemen.

Je kunt jobstudenten of stagiairs inschakelen. Voor die laatste groep zeker ook van belang om studieduurverlenging te vermijden. Voorzie wel de nodige opleiding, bijvoorbeeld rond persoonlijk beschermingsmateriaal

VDAB heeft het platform Help in de zorg gelanceerd voor tijdelijke extra tewerkstelling in zorg en welzijn. Mensen die (tijdelijk) werkloos zijn, kunnen zich kandidaat stellen voor tijdelijke opdrachten. Contracten zijn van bepaalde duur en afspraak is dat tijdelijke extra krachten terugkeren naar hun vroegere job, van zodra die terug van start kan gaan. Mensen kunnen ingeschakeld worden voor logistieke opdrachten of, indien voldoende gekwalificeerd, ook voor ondersteuning, begeleiding en medische taken. Dien hier je vacatures in. Dat kan nu ook telefonisch (0800 30 700, elke werkdag van 8 tot 19 uur) of via een vereenvoudigd aanmeldingsformulier.

Wie op zoek is naar extra vrijwilligers, kan nog altijd terecht bij helpdehelpers.