Ontmoetingsdag: Groene zorg in de voorziening

Printervriendelijke versiePDF version

Dinsdag 27 oktober 2015
De Teerling - Zorgtuin Emiliani vzw
Zaal Dacknamdak, Daknamdorp 89 - 9160 Lokeren

Deze ontmoetingsdag richt zich tot verantwoordelijken van welzijns- en zorgvoorzieningen die met een aanbod in een groene omgeving aan hun bewoners meer rust en voldoening willen geven. Steeds meer voorzieningen zetten stappen om hun bewoners dichter bij dieren en planten te brengen.

Met deze dag willen Steunpunt Groene Zorg, Landelijke Gilden en Vlaams Welzijnsverbond een platform creëren voor voorzieningen die zelf een Groen Zorg initiatief (willen) organiseren. We laten jullie kennis maken met enkele goede praktijkvoorbeelden en recente onderzoeksresultaten. Maar ook willen we peilen naar jullie behoefte aan uitwisseling, netwerking en ondersteuning.

Meer info kan u terugvinden in bijlage.