Onderzoek Steunpunt WVG rond implementatie woon- en leefkosten

Printervriendelijke versiePDF version

Beste,

In kader van het onderzoek voor het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (SWVG) betreffende de gevolgen van de omschakeling naar woon- en leefkosten en de wijze waarop de vergunde aanbieders van collectieve zorg en ondersteuning deze omschakeling doorvoeren, is begin december een online survey verzonden naar alle Vlaams en Brusselse vergunde zorgaanbieders (meer info: https://steunpuntwvg.be/onderzoeksprogramma/EF67-woon-en-leefkosten). Het doel van deze survey is om inzicht te verwerven in hoe vergunde zorgaanbieders het systeem van woon- en leefkosten vormgeven en implementeren. Ook uw voorziening wordt vriendelijke gevraagd om deel te nemen aan deze onlinesurvey.

Met deze mail zijn we zo vrij u te herinneren aan de vragenlijst van het Steunpunt WVG. We zijn er ons van bewust dat het gaat om een uitgebreide vragenlijst, maar we willen als partner in de stuurgroep van dit onderzoek toch aandringen om deze in te vullen. Via deze link https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_8o9bRvx1kL2HHRb heeft u toegang tot de survey.

In de mailcommunicatie die u al eerder ontving van het SWVG, vindt u een pdf-bestand dat u kan doornemen vooraleer u de link van het onderzoek opent. Zo krijgt u de kans om de vragenlijst voor te bereiden. Deze vragenlijst blijft in totaal 6 weken ter beschikking en wordt afgesloten op 17 januari 2021. Gelieve voor deze datum de online survey ingevuld te hebben. De survey zal anoniem verwerkt worden. Uw antwoorden op de vragen uit de survey zijn van grote waarde voor toekomstig onderzoek en beleid. Na het afronden van het onderzoek en de vrijgave van het rapport wordt deze met u gedeeld.

Alvast bedankt voor uw deelname.

Met vriendelijke groeten,

 

Steven De Looze
Stafmedewerker financieel beleid
steven.delooze@vlaamswelzijnsverbond.be

De promotoren van dit onderzoek,
Prof. Dr. Koen Hermans, CeSO en LUCAS KU Leuven
Prof. Dr. Bram Verschuere, Bestuurskunde en Publiek management, UGent

De onderzoekster,
Laura Polfliet, LUCAS KU Leuven