Onderschrijf nu de code van goede praktijk

Printervriendelijke versiePDF version

In de PVF is een vlotte samenwerking tussen zorgaanbieders en bijstandsorganisaties van groot belang om de gevraagde ondersteuning te realiseren. Om dit te bewerkstelligen namen de koepels en de bijstandsorganisaties een gezamenlijk initiatief om deze samenwerking vorm te geven. Dat resulteerde in een code van goed praktijk. We roepen onze leden op deze code te ondertekenen!

U kan de inhoud van de code nalezen op www.pvfcodevangoedepraktijk.be.