Nog 2 infomomenten persoonsvolgende financiering voor sociale diensten

Printervriendelijke versiePDF version

Sinds 2017 is de financiering in de sector voor personen met een handicap drastisch gewijzigd. Door de invoering van de persoonsvolgende financiering kregen cliënten de regie over hun eigen ondersteuningsbudget. Dat is een grote verandering, die ook een aantal uitdagingen met zich meebrengt voor de sociale diensten van de OCMW’s.

 

Om zowel de sociale diensten van de OCMW’s als de vergunde zorgaanbieders daarover beter in te lichten, organiseren VVSG vzw, het Vlaams Welzijnsverbond en Som vzw in elke provincie een infomoment. In Gent, Antwerpen en Kortrijk vond dat intussen plaats, maar voor de infosessies in Leuven en Hasselt kan je je nog inschrijven.

 

Tijdens de infonamiddag belichten we voor de VAPH-vergunde zorgaanbieders de werking van de sociale dienst van het OCMW. Daarna zoomen we in op het kruispunt tussen beiden: wat betekent de persoonsvolgende financiering voor de sociale dienst van het OCMW, en waarvoor kunnen personen met een handicap terecht bij het OCMW?

 

Voor meer informatie en inschrijving kan je klikken op de locatie van jouw keuze.

Leuven: woensdag 20 juni 2018, van 14u tot 16u.

Hasselt: donderdag 21  juni 2018, van 14u tot 16u.

Wij hopen je daar te ontmoeten!

 

Nood aan meer informatie?

Voor VVSG: Rika Verpoorten (rika.verpoorten@vvsg.be)

Voor Vlaams Welzijnsverbond: Evelien Devriese (evelien.devriese@vlaamswelzijnsverbond.be)

Voor Som vzw: Elke Vande Velde (elke.vandevelde@som.be)

 

Voor alle praktische info kan je terecht bij Cindy De Sutter, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen, via cindy.desutter@vvsg.be of 02 211 55 60.