Nieuwe statuten Vlaams Welzijnsverbond goedgekeurd.

Printervriendelijke versiePDF version

Op 21 juni 2016 vond de algemene statutaire vergadering van het Vlaams Welzijnsverbond plaats. Tijdens deze vergadering  werden de nieuwe statuten van het Vlaams Welzijnsverbond, waarin de principes van goed bestuur geconcretiseerd werden, unaniem goedgekeurd.
We hopen hiermee de slagkracht van het verbond te vergroten evenals de verbondenheid tussen de leden.

Vermits we evenwel niet over de vereiste meerderheid beschikten, moest dit bekrachtigd worden op een volgende algemene vergadering die doorgegaan is op 5 juli 2016.

U kan onze nieuwe statuten vinden via http://www.vlaamswelzijnsverbond.be/werking/statuten.