Nieuwe brochure: medewerkers in welzijn gezocht

Printervriendelijke versiePDF version

Naar jaarlijkse gewoonte nam het Vlaams Welzijnsverbond het personeelsbestand van zijn leden onder de loep. De resultaten van de steekproef voor 2017 werden gepubliceerd in de brochure ‘Medewerkers in welzijn gezocht, vacatures bij de vleet’.

De titel van de brochure verwijst naar de grote nood aan nieuwe medewerkers in de sector. We berekenden immers dat de komende tien jaar door de stijgende werkgelegenheid in combinatie met de toenemende vergrijzing maar liefst 16.000 jobs zullen moeten worden ingevuld om kwalitatieve en betaalbare dienstverlening te kunnen blijven garanderen in de jeugdhulp en gezinsondersteuning, kinderopvang en ondersteuning van mensen met een beperking. De volledige analyse van de medewerkerskengetallen vind je als bijlage.