Nieuw leerprogramma voor jongeren met een beperking

Printervriendelijke versiePDF version

Brake-Out is een nieuwe vzw die jongeren met een verstandelijke beperking helpt om hun dromen waar te maken.

Je zou Brake-Out nog het best kunnen omschrijven als een soort talentenhogeschool voor jongeren met een beperking. Coördinator Tim Maenhout: ‘We willen hen de kans geven om te doen wat voor leeftijdsgenoten zonder een beperking vanzelfsprekend is: de wereld en zichzelf ontdekken. Ook mensen met een handicap hebben heel wat talenten. We moeten focussen op hun mogelijkheden in plaats van op hun beperkingen.’

 

Comfortzone

Brake-Out begeleidt de jongeren gedurende drie jaar twee dagen per week in de zoektocht naar hun passies. Dat doet de vzw aan de hand van allerlei talentgerichte lesmomenten, maar ook door hen verschillende ervaringen te laten opdoen en hun grenzen te laten verleggen. Tim Maenhout: ‘Het is pas door hen uit hun comfortzone te halen dat de jongeren vaak ontdekken wat ze écht graag doen, zowel in hun vrije tijd als op werkvlak.’

 

Inclusief verhaal

Het leerprogramma wil niet vrijblijvend zijn. Het wil de kwaliteit van leven van de jongeren verhogen, hen erbij laten horen, minder afhankelijk maken en een betekenisvolle rol laten innemen in hun omgeving. Het wil er toe bijdragen dat de cursisten na drie jaar aan de slag kunnen in een regulier bedrijf of hun hobby in een bestaande club of vzw kunnen beoefenen. ‘We willen hen echt meenemen in een inclusief verhaal’, aldus de coördinator.

 

Bewust kleinschalig

Brake-out begeleidt momenteel cursisten in Gent en Leuven. De opleiding start in september 2019 ook in Antwerpen en zou de komende jaren nog naar Brugge en Hasselt uitbreiden. De groepen worden bewust beperkt tot tien cursisten. Tim Maenhout: ‘We starten als groep, maar evolueren door de jaren heen naar een traject op maat met onder meer ondersteuning op de werkvloer. We willen onze cursisten alle kansen kunnen bieden en houden het daarom bewust kleinschalig.’