Memorandum 2018

Printervriendelijke versiePDF version

Op 14 oktober trekken we naar de stembus voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen. In aanloop van die verkiezingen zetten we graag ons memorandum nog eens in de kijker. Daarin stimuleren we de lokale besturen om werk te maken van een warme, diverse en inclusieve gemeente. Partnerschap is volgens ons cruciaal om dat te realiseren, dat thema loopt dan ook als een rode draad doorheen ons memorandum. Je kan onze aanbevelingen voor onder meer sociaal ondernemerschap, vrijwilligerswerk en kwaliteitsvolle en toegankelijke dienst- en hulpverlening voor de sectoren (buitenschoolse) kinderopvang, jeugdhulp, gezinsondersteuning en ondersteuning van personen met een handicap lezen via deze link. Het kan ook voor jouw organisatie een leidraad zijn in gesprekken met lokale besturen.