Memorandum 2018

Printervriendelijke versiePDF version

Het Vlaams Welzijnsverbond wil gemeentebesturen stimuleren om werk te maken van een warme, diverse en inclusieve gemeente. Partnerschap is volgens ons cruciaal  om dit te realiseren en loopt als een rode draad doorheen het memorandum. Als Vlaams Welzijnsverbond formuleren we aanbevelingen met bijzondere aandacht voor sociaal ondernemerschap, vrijwilligerswerk en het uitbouwen van een kwaliteitsvolle en toegankelijke dienst- en hulpverlening in voorzieningen uit de sector (buitenschoolse) kinderopvang, jeugdhulp, gezinsondersteuning en ondersteuning van personen met een handicap.

 

Het memorandum voor de gemeenteraadsverkiezingen kan u in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen hanteren, alsook na de samenstelling van het nieuwe bestuursorgaan.

 

We hopen dat dit memorandum uw organisatie een leidraad kan bieden om het gesprek aan te gaan met lokale besturen. De punten die wij in het memorandum voorstellen, kunnen door uw organisatie meer geconcretiseerd worden gezien de specificiteit van elke gemeente.

 

Op deze manier hopen wij ons steentje bij te dragen aan een warm lokaal sociaal beleid

 U kan het Memorandum terugvinden via deze link.