Medewerkers in welzijn doorgelicht: focus op diversiteit in welzijn

Printervriendelijke versiePDF version

Naar goede gewoonte heeft het Vlaams Welzijnsverbond een studie gemaakt over de medewerkers in de Vlaamse welzijnssector. In onze studie kunnen wij een groep van bijna 200 werkgevers volgen gedurende de periode 2011-2015. Alle deelnemers aan de bevraging hebben reeds enige tijd de resultaten ontvangen. Nu hebben we het genoegen om u een samenvattende brochure te bezorgen. In deze brochure vatten wij een aantal opvallende trends en evoluties samen. Wij proberen één en ander ook te kaderen door de vergelijking te maken met cijfermateriaal voor gans Vlaanderen. Waar mogelijk voegen wij ook een voorspelling toe over waar de sector zal staan binnen 5 jaar.

Wij focussen in deze brochure op de diversiteit binnen het medewerkersbestand van de welzijnssector. De samenstelling ervan is nog altijd veel te weinig een afspiegeling van onze diverse samenleving. Dit is jammer omdat mensen die op de welzijnssector een beroep doen steeds meer divers worden en dus baat hebben bij een divers medewerkersbestand. Dit is ook jammer voor de sector zelf. Door de vergrijzing zullen er de komende 15 jaar heel wat arbeidsplaatsen moeten ingevuld worden. Om dit te kunnen realiseren zal de sector ook nood hebben aan arbeidskrachten afkomstig uit kansengroepen en/of met een diverse achtergrond.

Wij illustreren de meerwaarde van diversiteit binnen het medewerkersbestand aan de hand van enkele sprekende voorbeelden en laten ook een aantal relevante actoren uit het welzijnslandschap aan het woord. Wij hopen dat deze studie u mag inspireren om nog meer werk te maken van diversiteit. Ook binnen welzijn.

Indien u vragen of bedenkingen heeft bij de bevraging medewerkerskengetallen, mag u deze doorgeven via steven.delooze@vlaamswelzijnsverbond.be. Elke vorm van feedback is welkom.