Medewerkers in welzijn doorgelicht

Printervriendelijke versiePDF version

In onze brochure leest u alles over de doorlichting van de medewerkers in welzijn. Daarnaast focussen we op de generatiemix waarvoor we op zoek gingen naar enkele inspirerende verhalen over de samenwerking tussen verschillende generaties op de werkvloer.

http://www.vlaamswelzijnsverbond.be/intersectoraal/financieel-beleid/medewerkerskengetallen