KWIKO meet de kwaliteit in de kinderopvang

Printervriendelijke versiePDF version

Op een snelle maar grondige manier zicht krijgen op de kwaliteit van je werking? De gezins- en groepsopvang kunnen dat voortaan aan de hand van het evaluatie-instrument KWIKO. Het Vlaams Welzijnsverbond organiseert momenteel opleidingen om er efficiënt mee aan de slag gaan.

KWIKO staat voor ‘Quickscan Kwaliteit in de Kinderopvang’ en ontstond uit een intensieve samenwerking tussen het Vlaams Welzijnsverbond, ’t Opzet en AQARTO. Het instrument is gebaseerd op de methodiek van PROSE en maakt het mogelijk om een zelfevaluatie in team te doen over alle belangrijke aspecten van de kinderopvang. Voor individuele kinderbegeleiders zijn er aangepaste vragenlijsten beschikbaar die focussen op de kwaliteit vanuit een individueel perspectief.

KWIKO bestaat zowel in een gedrukte als digitale versie. Die laatste geeft je toegang tot nog een aantal extra tools, zodat je bijvoorbeeld een tevredenheidsmeting kan doen bij medewerkers, ouders en andere betrokkenen. Gegevens worden er ook automatisch in rapporten gegoten, zodat de dialoog in functie van kwaliteitsverbetering op overzichtelijke wijze kan worden gevoerd.

Heb jij interesse in het instrument? Alle informatie over KWIKO vind je hier.

​Mocht je nog vragen hebben, kan je terecht bij linda.beirens@vlaamswelzijnsverbond.be.