KWIKO: een handig zelfevaluatie-instrument voor de kinderopvang

Printervriendelijke versiePDF version

Op een snelle maar grondige manier zicht krijgen op de kwaliteit van je werking? De gezins- en groepsopvang kunnen daarvoor gebruik maken van het zelfevaluatie-instrument KWIKO, dat door het Vlaams Welzijnsverbond, ’t Opzet en AQARTO werd ontwikkeld. Bij kinderdagverblijf Savio in Dilbeek zijn ze er al volop mee aan de slag.

Verantwoordelijke Greet Tuyaerts: ‘KWIKO bestaat zowel in een gedrukte als in een digitale versie. Wij hebben voor de papieren versie gekozen. Die leek ons het handigst: je hebt snel de vragenlijsten bij de hand.’
‘Door een vergissing konden we niet bij de eerste infosessie van het Vlaams Welzijnsverbond zijn en daardoor werd er intern een opleiding georganiseerd. Achteraf bekeken een luxe, want zowel ik en Renilde als twee kinderbegeleiders hebben daaraan deelgenomen.’

Administratief medewerker Renilde Wijns: ‘Doordat de twee kinderbegeleiders rechtstreeks betrokken waren, hadden ze meer zin om met KWIKO aan de slag te gaan en konden ze ook hun collega’s enthousiasmeren.’

Greet: ‘Meteen na de infosessie hebben we beslist met welke vragenlijst we zouden starten. We kozen voor de lijst die gaat over de begeleiding van en de zorg voor de kinderen. Tijdens een vormingsbijeenkomst hebben we iedereen gebrieft. We lieten de stellingen in kleine groepjes bespreken. Dat vind ik mooi aan KWIKO: je vult de lijsten als team in. Je moet overleggen en tot een consensus komen.’

Renilde: ‘We gaven de groepjes twee weken de tijd om aan de lijst te werken. Dat is sowieso een tip die we iedereen kunnen meegeven: zet er een haalbare tijdslimiet op. Kies die niet te ruim, want dan verlies je de taak misschien uit het oog.’

Greet: ‘We zijn nu alle resultaten aan het verwerken en op basis daarvan zullen we bekijken wat de verbeterpunten zijn waaraan we willen werken. Er zat sowieso veel consensus in alle beoordelingen.’

Renilde: ‘Ik merk dat de vragen ook wel in het achterhoofd blijven hangen. Omdat we met thema’s werken, hebben we bijvoorbeeld niet altijd voldoende aandacht voor de interesses van de kinderen zelf op dat moment. Dat is iets dat uit de bespreking naar boven kwam en waar we nu vanzelf al meer bij stilstaan.’

Greet: ‘We zijn goed vertrokken. Stelselmatig zullen we ook met de andere lijsten aan de slag gaan. We kunnen het instrument zeker aan collega’s aanraden. Het is de vervolmaking van ons kwaliteitshandboek. Of er ook nadelen zijn? De vragen kunnen her en der wat eenvoudiger worden geformuleerd, zodat ze nog duidelijker worden. Maar verder vinden wij het een handig evaluatie-instrument.’

 

Heb jij interesse in KWIKO? Alle informatie vind je op www.kwiko.be. Mocht je nog vragen hebben, kan je terecht bij linda.beirens@vlaamswelzijnsverbond.be.