Kompas Welzijnsgericht Ondernemen

Printervriendelijke versiePDF version

Het Vlaams Welzijnsverbond werkte ter ondersteuning van zijn leden een kompas Welzijnsgericht Ondernemen uit.

 

Paul Ongenaert, directeur van Taborgroep, is voorzitter van de commissie Welzijnsgericht Ondernemerschap van het Vlaams Welzijnsverbond: ‘Welzijnsgericht ondernemen an sich is niet nieuw. Alle leden van het Vlaams Welzijnsverbond hebben een maatschappelijke opdracht waarvoor ze worden gesubsidieerd: ze ontwikkelen initiatieven die het welzijn van kwetsbare groepen ten goede komen en leggen daarover ook verantwoording af. Het klimaat waarbinnen ze dat doen is de voorbije jaren wel helemaal omgegooid. Tot een aantal jaren geleden was voldoende bezetting halen bijvoorbeeld geen probleem. Je moest je cliënt niet verdienen, doordat de vraag groter was dan het aanbod kwam hij sowieso. Dankzij je subsidies was je ook zeker van je inkomen. Maar die klassieke manier van werken is veranderd. Er zijn een aantal veiligheden verdwenen en het risicospook is opgedoken. Organisaties moeten veel actiever ondernemen, en daar hangt altijd een risicoplaatje aan vast. We merken dat dat her en der voor risicoaversie zorgt.’

 

GEEN TOVERWOORD

‘Het kompas is vooral ontwikkeld om onze leden richting en comfort te geven in hun ondernemerschap. Het toont ook aan dat ‘ondernemen’ geen toverwoord is, dat wat van hen wordt verwacht niet brand new of hightech is. Ze hebben altijd al initiatieven ontwikkeld, maar zullen daar nu mogelijks wel een aantal andere methodieken voor moeten gebruiken. Samenwerking is bijvoorbeeld een aspect dat veel belangrijker zal worden. Als organisatie alles zelf proberen te doen is niet meer houdbaar door de budgettair krappe omgeving waarin we nu werken. Ik ben een grote voorstander van werken in ecosystemen. Dat betekent dat je in jouw buurt gaat kijken wie wat doet, wie waarin is gespecialiseerd en op wie je een beroep zou kunnen doen. Zo kan je als organisatie je energie behouden voor je kernopdracht. We zullen ook meer intersectoraal moeten durven te denken en bijvoorbeeld ook samenwerken met organisaties die zich op heel andere doelgroepen richten. Ons kompas helpt onze leden om bij dergelijke mogelijkheden stil te staan.’

 

Het Vlaams Welzijnsverbond ontwikkelde naast het kompas ook een online platform over welzijnsgericht ondernemerschap, waar goede praktijken worden verzameld. Voor meer informatie daarover kan je terecht bij mark.vanhumbeeck@vlaamswelzijnsverbond.be.