Kinderopvang en onderwijs slaan de handen in elkaar voor sterke kinderbegeleiders

Printervriendelijke versiePDF version

De kinderopvang evolueert snel en grondig. De begeleiders in de kinderopvang doen vandaag veel meer dan kinderen 'oppassen'. Ze zijn een essentiƫle schakel geworden in de ontwikkeling van jonge kinderen, in hun mentale, motorische, maar ook en vooral in hun sociale ontwikkeling, en dat geldt zowel voor de voorschoolse als de buitenschoolse opvang. Daardoor zijn de eisen die we stellen aan kinderbegeleiders ook een stuk hoger komen te liggen. Dat maakt op zijn beurt dat ook in de opleiding prioriteiten verschuiven en de lat hoger komt te liggen. Daarover zijn de vijf federaties in de kinderopvang (naast het Vlaams Welzijnsverbond zijn dat VVSG, SOM, UnieKo en de Federatie Kinderopvang) al een tijdje in dialoog met het onderwijsveld. We kwamen tot een aantal acties voor zowel de sector kinderopvang als het onderwijs en tegelijk een aantal beleidsaanbevelingen voor de Vlaamse regering en de VDAB. Het gaat onder meer over coaching van stagiairs op de werkvloer, vorming voor mentoren en doorgedreven samenwerking tussen kinderopvanginitiatieven en scholen.

Lees hier de uitgebreide nota met acties en aanbevelingen.