Ken jij Cera-Rubicon al?

Printervriendelijke versiePDF version

Het Vlaams Welzijnsverbond zet samen met Cachet vzw en Cera in op zorgcontinuïteit voor kwetsbare jongeren na achttien jaar. Met het Cera-Rubicon project willen we bruggen bouwen tussen de jeugdhulp en volwassenhulp, om zo de voortzetting van de hulpverlening na achttien jaar te optimaliseren. Vijf actieprojecten in Vlaanderen en Brussel werden in de loop van 2018 geselecteerd. Het doel: het uittesten, promoten en duurzaam inbedden van goede praktijken, die op termijn hopelijk kunnen leiden tot beleidsmatige veranderingen en aangepaste regelgeving. De resultaten van het project worden per organisatie ook neergeschreven in een draaiboek. Die draaiboeken zullen in het voorjaar van 2020 worden verspreid in het werkveld.

De vijf organisaties die momenteel binnen Cera-Rubicon aan de slag zijn, zijn Bethanië (Genk), Jeugddorp vzw (Bonheiden), Jeugdzorg Emmaüs/De Aanzet (Mechelen), vzw De Oever (Hasselt) en vzw Oranjehuis (Heule). Alle info over hun actieprojecten vind je hier.

Alle organisaties zullen in het najaar een kleinschalig, tussentijds event organiseren samen met de jongeren. Op die manier willen ze het netwerk van de jongeren helpen uitbouwen, zodat zij voldoende contactpersonen hebben wanneer ze de voorziening verlaten. Meer informatie over die tussentijdse evenementen vind je via deze link.