Jouw idee over online samenwerken in jeugd-, gezinshulp en opvoedingsondersteuning

Printervriendelijke versiePDF version

Hoe werk jij nu samen met andere professionals, jongeren en hun netwerk binnen de brede jeugd- en gezinshulp en opvoedingsondersteuning? Kunnen digitale tools daarbij helpen? Of hoe ziet de ideale digitale samenwerking er volgens jou uit? In opdracht van Agentschap Opgroeien gaan onderzoekers van UCLL, AHS en SAM graag met jou in gesprek daarover. Zo kunnen we op zoek gaan naar de do’s en dont’s, aanbevelingen voor de overheid en mogelijke tools voor het werkveld en cliënten. Jouw medewerking is daarbij cruciaal. Dus laat je stem horen voor 27/11/2021 en neem deel aan een focusgroep (meerdere data in november, inschrijven via deze link) of een digitale bevraging (via deze link) en bepaal mee de toekomst van digitale samenwerking.