Hoe ondersteun je kwetsbare kinderen in coronatijden?

Printervriendelijke versiePDF version

Kinderen in moeilijke gezinssituaties dreigen in coronatijd onder de radar te verdwijnen. Buitenschoolse activiteiten worden beperkt, de sociale controle op school valt grotendeels weg en kinderen zijn vaak enkel op het gezin aangewezen waar ze risico lopen op geweld of misbruik. De #heldenvanwelzijn​ van de Vertrouwenscentra Kindermishandeling stellen alles in het werk om de kinderen en de gezinnen waar ze leven, toch te bereiken en te ondersteunen. Face to face zo lang het kan, digitaal als het moet.

Heb je vragen over of ben je slachtoffer van mishandeling, verwaarlozing of seksueel geweld? Chat dan via www.nupraatikerover.be (minderjarigen) of bel naar 1712 (minderjarigen en meerderjarigen).