Het Vlaams Welzijnsverbond ondertekent engagementsverklaring klimaat

Printervriendelijke versiePDF version

Op 12 december 2015 werd het klimaatakkoord van Parijs aangenomen door alle 195 landen van de wereld. Ook Europa en Vlaanderen zetten zich hier achter. Concreet wil dit zeggen dat Europa tegen 2050 ambieert om 80 tot 95% minder broeikasgassen uit te stoten. Ook de Vlaamse zorg- en welzijnssector draagt zijn steentje bij voor een schoner klimaat. Op 12 januari 2017 werden op het kabinet van Minister Jo Vandeurzen dertien engagementen ondertekend. Ook het Vlaams Welzijnsverbond ondertekende dit mee.

Op 1 december 2016 organiseerde de Vlaamse regering de Vlaams Klimaattop. Samen met alle geledingen van de maatschappij wil men werken aan concrete acties en maatregelen die bijdragen aan de Vlaamse broeikasgasreductiedoelstellingen. Samen met de acht koepelorganisaties van onze sector. De leidend ambtenaar van het beleidsdomein WVG en de minister van Welzijn, Volksgezondheid, Jo Vandeurzen zullen de klimaatveranderingen aangepakt worden. Hiervoor werden dertien uitgewerkte engagementen ondertekend.