HERINNERING UITNODIGING: LEDENFORUM VLAAMS WELZIJNSVERBOND OP 29 JANUARI 2018 TE ANTWERPEN - SECTOR OPH

Printervriendelijke versiePDF version

Beste,

Op 29 januari vindt ons tweede ledenforum plaats te Antwerpen met o.a. als gastspreker Minister Jo Vandeurzen.

We blikken kort terug op het voorbije jaar en laten de commissie-voorzitters het jaaractieplan 2018 toelichten. We lanceren ook onze nieuwe missie en huisstijl.

Minister Jo Vandeurzen werd gevraagd ons uit te dagen welke veranderingen er nog op til staan: Komt er één jeugdhulp? Hoe zit het met de commercialisering in de kinderopvang? Wat met de vermaatschappelijking van Zorg en Welzijn?

Uiteraard willen wij ook u het woord geven om hierover in debat te gaan via gesprekstafels en op die manier ons jaaractieplan te vervolledigen.

In de namiddag zijn er de sectorale ledenvergaderingen van de drie sectoren met voor uw sector op het programma:

Keuze 1: Hoe zit dat nu met de PVF minderjarigen?

Tijdens de sectorale ledenvergadering OPH lichten we de vorderingen en stand van zaken met betrekking tot de PVF minderjarigen voor u toe. We geven een blik achter de schermen van de werkgroepen en overlegorganen, met name: de expertengroep rond het zorgzwaarte-instrument, de werkgroepen rond de zorg- en organisatiegebonden kosten, het kernteam en de taskforce. We doen hierbij beroep op volgende sprekers:

Katrien Debreuck – betrokken bij de werkgroepen zorgzwaarte-instrument en zorggebonden kosten

Paul Bulckaert – betrokken bij de werkgroepen zorgzwaarte-instrument en zorggebonden kosten

Piet Ketele – voorzitter van de commissie zorgvernieuwing minderjarigen en betrokken bij de taskforce PVF minderjarigen

Steven De Looze – stafmedewerker financieel beleid en betrokken bij de werkgroep organisatiegebonden kosten

Mieke Segers – stafmedewerker jeugdhulp en betrokken bij het kernteam en de taskforce PVF minderjarigen

U krijgt een overzicht van de reeds gezette stappen en gemaakte beslissingen. We geven onder meer toelichting over de verschillende bouwstenen in de procedure, bijzondere situaties, beleidsaanbevelingen en de standpunten vanuit het Vlaams Welzijnsverbond. PVF minderjarigen: hoe zit dat nu? Wij geven u een antwoord op deze vraag.

OF

Keuze 2: Hoe welzijnsgericht zijn wij als sociaal ondernemer?  Een uitdaging voor de toekomst!

De uitrol van de persoonsvolgende financiering daagt onze organisaties uit om een kwaliteitsvol sociaal ondernemerschap te realiseren.

Vijf heel verschillende organisaties geven hun visie op sociaal ondernemen in de sector OPH en gaan in debat hierover tijdens een panelgesprek.

Wil u weten hoe Katrien Lauwers (van Assist Zorg) denkt over sociaal ondernemen vanuit een internationale profit organistie, Filip Maertens (Leiehome Drongen) dit bekijkt vanuit een woon-zorg-centrum, Bieke Van Deynse (Assjette) er mee omgaat als nieuwe vergunde zorgaanbieder en tenslotte Eric Avonts (Rotonde sector OPH) en Paul Ongenaert (Tabor) zich met hun organisatie “her-organiseren” in het kader van het sociaal ondernemerschap… dan mag u deze namiddagsessie van de sectorale ledenvergadering niet missen!

Als afronding zullen wij u informeren hoe het Vlaams Welzijnsverbond de ondersteuning van de uitrol van  het sociaal ondernemerschap ziet door middel van “collegiale leerbijeenkomsten”. 
Dit is niet gewoon een leernetwerk, maar een bijeenkomst van directies en stafleden met aanwezigheid van een expert terzake die u concrete insteken kan geven. Zij kunnen kennis leveren betreffende 10 relevante thema’s zoals bv het ontwikkelen van een strategisch beleidsplan, het uitwerken van een analytische boekhouding, omgaan met vermarkting en PR terzake, realiseren van een degelijk sociaal overleg enz…Ook eigen thema’s kunnen voorgesteld worden.

Voldoende uitdagingen voor een zeer boeiende wending in het zorg- en ondersteuningslandschap.