HERINNERING UITNODIGING: LEDENFORUM VLAAMS WELZIJNSVERBOND OP 29 JANUARI 2018 TE ANTWERPEN - SECTOR JG

Printervriendelijke versiePDF version

Beste,

Op 29 januari vindt ons tweede ledenforum plaats te Antwerpen met o.a. als gastspreker Minister Jo Vandeurzen.

We blikken kort terug op het voorbije jaar en laten de commissie-voorzitters het jaaractieplan 2018 toelichten. We lanceren ook onze nieuwe missie en huisstijl.

Minister Jo Vandeurzen werd gevraagd ons uit te dagen welke veranderingen er nog op til staan: Komt er één jeugdhulp? Hoe zit het met de commercialisering in de kinderopvang? Wat met de vermaatschappelijking van Zorg en Welzijn?

Uiteraard willen wij ook u het woord geven om hierover in debat te gaan via gesprekstafels en op die manier ons jaaractieplan te vervolledigen.

In de namiddag zijn er de sectorale ledenvergaderingen van de drie sectoren met voor uw sector op het programma:

Inspirerende verhalen uit de residentiële zorg

Welke weg hebben organisaties afgelegd in hun zoektocht om kwalitatieve residentiele zorg te organiseren?  Hoe heeft men concreet een innoverende werking opgezet?
Vertrekkend van de uitdagingen en knelpunten die we elke dag ervaren werken initiatiefnemers de dag van vandaag aan vernieuwing.

13u00 - 13u30   Verwelkoming en toelichting namiddagprogramma
    Korte terugblik op 2017 en vooruitblik 2018
    door Cyriel Craeghs, Sectorvoorzitter Jeugdhulp en Gezinsondersteuning
   
13u30 - 15u50

Werken aan een kwaliteitsvolle residentiële jeugdhulp kent vele uitdagingen.
Daarom voorzien we verschillende interactieve werkateliers over tal van thema’s. U kan deelnemen aan drie ateliers die u vrij kiest.

Momenteel liggen volgende thema’s al vast :

 • Gezinshuizen in opmars ?
  Hoe kunnen de gezinshuizen van de toekomst er concreet uit zien
   
 • Een eigen plek
  Werken aan een positief leefklimaat, back to basics
   
 • De werking verwerken
  Medewerkers zijn goud waard, hoe ondersteun je hen best, ook na een incident
   
 • Dagbesteding
  Hoe ziet de dag eruit. Linken met onderwijs en tewerkstelling
   
 • Concreet samenwerken met de geestelijke gezondheidszorg
  Nog niet zo vanzelfsprekend
   
 • Samenleven samen vorm geven
  Over afspraken, regels en motivatie
   
 • Bouwen voor de toekomst
  Hoe begin je daar aan