HERINNERING UITNODIGING: LEDENFORUM VLAAMS WELZIJNSVERBOND OP 29 JANUARI 2018 TE ANTWERPEN - sector KO

Printervriendelijke versiePDF version

Beste,

Op 29 januari vindt ons tweede ledenforum plaats te Antwerpen met o.a. als gastspreker Minister Jo Vandeurzen.

We blikken kort terug op het voorbije jaar en laten de commissie-voorzitters het jaaractieplan 2018 toelichten. We lanceren ook onze nieuwe missie en huisstijl.

Minister Jo Vandeurzen werd gevraagd ons uit te dagen welke veranderingen er nog op til staan: Komt er één jeugdhulp? Hoe zit het met de commercialisering in de kinderopvang? Wat met de vermaatschappelijking van Zorg en Welzijn?

Uiteraard willen wij ook u het woord geven om hierover in debat te gaan via gesprekstafels en op die manier ons jaaractieplan te vervolledigen.

In de namiddag zijn er de sectorale ledenvergaderingen van de drie sectoren met voor uw sector op het programma:

De brede kinderopvang, kinderopvang als basisvoorziening voor het gezin.

Aangezien uit de Conferentie van het Jonge Kind een aantal concrete beleidslijnen en acties zijn ontstaan waarbij ook specifiek de kinderopvang een plaats krijgt als basisvoorziening om de ondersteuning rond het gezin te versterken, wensen wij al onze leden hierover meer te informeren en vooral ook te sensibiliseren.

13u - 13u30

verwelkoming + toelichting namiddagprogramma

 

korte terugblik op 2017 en vooruitblik op 2018

 

door Saskia Lambrechts, Sectorvoorzitter Kinderopvang

 

 

13u30 - 13u50

de beleidsdoelstellingen die voortvloeien uit de conferentie van het jonge kind met impact op de kinderopvang:

  • de reeds bestaande wijkgerichte netwerken (met kinderopvang als één van de partners) en het reeds ontwikkelde referentiekader,
  • de positionering hiervan t.o.v. de Huizen van het Kind,
  • de meerwaarde van betrokkenheid en aanwezigheid van de kinderopvang in de buurtgerichte netwerken, door bv. te verwijzen naar enkele concrete praktijken die de realiseerbaarheid ervan binnen een beperkt (financieel/personeel) kader kunnen staven

 

door Rudy De Cock, beleidsmedewerker PGO Kind & Gezin

 

 

13u50 - 14u10

Laagdrempelige toeleiding naar de kinderopvang door brugfiguren

 

door Ingrid Jacobs, regiocoördinator Landelijke Kinderopvang

 

 

14u10 - 14u30

Het samenwerkingsnetwerk in Ronse. Op welke manier kan de kinderopvang dit netwerk versterken?

 

door Hedwig Van de Mergel, coördinator Kind en Preventie en Huis van het Kind Ronse

 

 

14u30 - 14u50

Laagdrempelige kinderopvang, wijkgerichte netwerken en samenwerking met opvoedingshulp

 

 

14u50 - 15u00

Korte pauze (indien tijd dit toelaat)

 

 

15u00 - 15u50

Kennismaking met KWIKO –  Quickscan ‘kwaliteit in de kinderopvang’

  • Het proces en ontwikkeling van het instrument
    door Linda Beirens, stafmedewerker beleidsondersteuning en projectwerking, Vlaams Welzijnsverbond
  • Het resultaat van de quickscan

door Elke Vandamme, lid van de commissie kwaliteit en André Veyt, ontwikkelaar van het KWIKO- PROSE instrument

 

Het volledige programma en de mogelijkheid tot inschrijven kan u terugvinden via deze link

Wij hopen uw stem te horen op 29 januari 2018, dus schrijf snel in!