HERINNERING Schrijf nu in voor inspirerend netwerk voor directies!

Printervriendelijke versiePDF version

Beste mevrouw,
Beste mijnheer,

 

Samen staan we sterker, daarvan zijn we overtuigd. Daarom zorgen we ervoor dat onze leden elkaar kunnen ontmoeten, met elkaar kunnen overleggen en hun stem laten horen.

Voor onze directies starten we op donderdag 26 maart 2020 met een inspirerend en opbouwend netwerk. Dat staat volop in het teken van kennis en ervaring uitwisselen, en is opgebouwd uit vijf themadagen.

  1. Welzijnsgericht ondernemen
  2. Medewerkers zijn goud waard
  3. In dialoog met belanghebbenden
  4. Goed bestuur en kwaliteit
  5. Financieel beleid

De folder met meer informatie over de invulling van de themadagen en het inschrijvingsformulier vind je via volgende link: https://www.vlaamswelzijnsverbond.be/evenementen/inspirerend-netwerk-voor-nieuwe-directies.

Het aantal plaatsen is beperkt. Nog slechts een tiental plaatsen vrij!

De themadagen geven een introductie tot de materie. We richten ons dan ook in hoofdzaak tot beginnende directies. Je kan enkel inschrijven voor het volledige traject dat in de loop van 2020 zal worden georganiseerd. Bij voorkeur ben je zelf op elke themadag aanwezig, maar mocht je op een van de dagen verhinderd zijn, kan iemand anders uit je organisatie aansluiten.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Steven De Looze
Stafmedewerker financieel beleid