HERINNERING: Brusselse socialprofitondernemingen - Moet er "gemutualiseerd" worden? En om te voldoen aan welke behoeften? Enquête

Printervriendelijke versiePDF version

Onderwerp: Brusselse socialprofitondernemingen - Moet er "gemutualiseerd" worden ? En om te voldoen aan welke behoeften ? Enquête

 

Ondersteunende functies voor de activiteiten van de socialprofitondernemingen (IT, boekhouding, secretariaat, communicatie, polyvalente arbeider, preventieadviseur, enz.) zijn kostbaar en soms zeer tijdrovend, in die mate dat het maatschappelijk doel soms wordt verwaarloosd of in gevaar komt. Bovendien worden sommige taken slechts in geringe mate of slecht uitgevoerd wegens gebrek aan tijd, interne deskundigheid en financiële middelen (overheidsopdrachten, AVG, UBO, renovatie, enz.).

Extra personeel aanwerven om deze taken uit te voeren is financieel niet altijd haalbaar. De oplossing zou erin kunnen bestaan diensten uit te besteden en/of te mutualiseren. De bespaarde budgetten en tijd zouden het mogelijk maken de primaire bedrijfsactiviteiten en het maatschappelijk nut van de Brusselse socialprofitbedrijven te versterken.

  • Op het vlak van uitbesteding kan over aantrekkelijke prijzen worden onderhandeld door groepsaankopen te organiseren.
  • Mutualiseren is het tijdelijk of permanent uitwisselen van menselijke en logistieke middelen.

Het doel van deze enquête is :

  1. bestaande initiatieven en hun relevantie in kaart brengen,
  2. peilen naar de belangrijkste behoeften van socialprofitondernemingen die door mutualisatie zouden kunnen worden opgelost.
  3. toekomstige projecten voor te stellen die kunnen worden ontwikkeld en/of samengebouwd ten voordele van Brusselse socialprofitondernemingen.

Neem 10 minuten de tijd om deze online-enquête in te vullen.

Bedankt !

Vriendelijke groeten,

Joëlle MESMACQUE - Assistante de projet / Project assistente - joelle.mesmacque@bruxeo.be - 02/210.53.00

BRUXEO - Rue du Congrès, 37-41 bte 3 - 1000 Bruxelles - www.bruxeo.be