Gratis energiescans kunnen welzijnssector miljoenenbesparing opleveren

Printervriendelijke versiePDF version

Voorzieningen in de zorg- en welzijnssector dragen niet alleen zorg voor mensen, maar ook voor het klimaat. In 2017 nam minister Jo Vandeurzen samen met het Vlaams Energiebedrijf (VEB) en de koepelorganisaties het initiatief om gratis energiescans uit te voeren in zorg- en welzijnsgebouwen. Conclusie na meer dan 850 scans: de sector kan door in te zetten op energie-efficiëntie elk jaar meer dan 15 miljoen euro besparen. Geld dat opnieuw kan gaan naar personen met een zorgnood.

 

Vandaag zijn bij VEB al 1.002 gratis energiescans besteld voor 1.009 gebouwen van 276 organisaties in de welzijns- en zorgsector. Met die scans krijgen voorzieningen een gedetailleerd zicht op hun energieverbruik, aangevuld met een overzicht van alle relevante energiebesparende maatregelen die ervoor zorgen dat hun energiefactuur daalt en de CO2-uitstoot vermindert. Voor de investeringen met een terugverdientijd langer dan 5 jaar voorziet minister Vandeurzen klimaatsubsidies via het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA), het investeringsagentschap van de Vlaamse overheid voor de welzijns- en zorgsector.

 

GROOT BESPARINGSPOTENTIEEL

In totaal kwamen er 6.768 energiebesparende maatregelen uit de al uitgevoerde energiescans. Ze leren dat er een CO2-besparingspotentieel is van 60.943 ton per jaar of een kostenbesparing van 15,2 miljoen euro per jaar. Door het uitvoeren van de maatregelen kan het equivalent van de CO2-uitstoot van 11.219 gezinnen worden bespaard. De top vijf maatregelen met het grootste CO2-besparingspotentieel zijn stookplaatsrenovatie, relighting/relamping, PV-panelen, warmtekrachtkoppeling (WKK) en muurisolatie. De meest voorkomende geplande werken om gebouwen energiezuiniger te maken zijn stookplaatsrenovatie, isoleren van de leidingen, dakisolatie, vervangen van pompen en isoleren van pompen, kranen en hydraulica.

 

NOG SCANS TER BESCHIKKING

Er worden nog steeds gratis energiescans ter beschikking gesteld. Of er ook klimaatsubsidies aan kunnen worden gekoppeld, hangt weliswaar af van de middelen die daarvoor in de volgende legislatuur worden gereserveerd.