Gezocht: portretten van zorgvragers en -verstrekkers

Printervriendelijke versiePDF version

Voor de tentoonstelling ‘Vermaatschappelijking van de zorg in Vlaanderen’ is KADOC KU Leuven op zoek naar portretten van zorgvragers en -verstrekkers.

 

De tentoonstelling, die van 20 april tot eind juni 2019 plaatsvindt in de Begijnhofkerk van Sint-Truiden, wordt in het kader van het onderzoek ‘Vermaatschappelijking van de zorg in Vlaanderen’ van het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (SWVG) georganiseerd. Het Vlaams Welzijnsverbond nam het afgelopen jaar deel aan de stuurgroep daarvan.

 

Op de tentoonstelling zullen een veertigtal foto’s de verscheidenheid en alomtegenwoordigheid van de zorg in onze samenleving illustreren. De organisatoren zijn nog op zoek naar een aantal portretten van zorgvragers en zorgverstrekkers. De foto’s worden door een professionele fotograaf gemaakt en in het onderschrift zullen enkel de voornaam van de persoon en de aard van de zorgverstrekking of zorgvraag worden vermeld (bv. Anna, mantelzorger).

 

Wil jij graag meewerken aan de tentoonstelling? Neem dan contact op met onderzoekster Sarah Maya Vercruysse via sarahmaya.vercruysse@kuleuven.be.