Gezocht: goede praktijken rond preventie van agressie op jonge leeftijd

Printervriendelijke versiePDF version

Binnen onze intersectorale commissie Preventieve Gezinsondersteuning willen we graag meer zicht krijgen op de goede praktijken die in omloop zijn met betrekking tot laagdrempelige preventie van agressie op jonge leeftijd.

We denken hierbij aan interventies waarbij kinderen en gezinnen tools worden aangereikt inzake sociale vaardigheden wanneer zich spanningen voordoen.

Indien jouw organisatie ervaring heeft met een dergelijke goede praktijk rond preventie van agressie op jonge leeftijd, mag je ons hierover informatie bezorgen via mail aan mieke.segers@vlaamswelzijnsverbond.be.

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groeten,

 

Mieke Segers
Stafmedewerker jeugdhulp

mieke.segers@vlaamswelzijnsverbond.be

Tel: 02 507 01 44

Mobiel: 0473 74 78 61

Guimardstraat 1 – 1040 Brussel

www.vlaamswelzijnsverbond.be

Twitter:   @welzijnsverbond